Сайт дитячого садочка №179 м. Києва

C:\Users\Оксана\Desktop\Інклюзія сайт\unnamed.jpg

Що таке інклюзія… Пам’ятка для батьків

Останнім часом в освітньому просторі все частіше можна почути таке словосполучення, як «інклюзивна освіта», або «інклюзивне навчання».

Інклюзія – процес включення всіх громадян в соціумі. І насамперед тих, що мають труднощі у фізичному чи розумовому розвитку. Він передбачає розробку і застосування тих методів, які зможуть дозволити кожній людині рівноправно брати участь суспільному житті.

Інклюзія – це процес реального включення осіб з особливими потребами в активне суспільне життя.

Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних, з урахуванням індивідуальних особливостей таких дітей»

Інклюзивне навчання означає, що всі учні можуть навчатися в школах за місцем проживання, в загальноосвітніх класах, в яких в разі необхідності їм буде надаватися підтримка, щоб всі учні без виключення навчалися і проводили час разом.

Інклюзивна освіта дозволяє:

– Розвивати індивідуальні сильні сторони і таланти дитини.

– Приймати всіх дітей без виключення в загальноосвітню шкільну систему і суспільство.

– Працювати над досягненням індивідуальної мети беручи участь в житті громади та їхнього класу.

– Залучати батьків в процес навчання і життя школи.

– Розвивати культуру поваги і належності до школи. Мати можливість навчатися і поважати різні здібності інших.

– Створювати дружні стосунки з іншими дітьми

– Позитивно впливати на школу, громаду та поважати різноманіття та включення на більш широкому рівні.

Переваги інклюзивної освіти:

для дітей з особливими освітніми потребами:

– Завдяки цілеспрямованому спілкуванню з однолітками поліпшується когнітивний, моторний, мовний, соціальний та емоційний розвиток дітей.

– Ровесники відіграють роль моделей для дітей з особливими освітніми потребами.

– Оволодіння новими вміннями та навичками відбувається функціонально.

– Навчання проводиться з орієнтацією на сильні якості, здібності та інтереси дітей.

– У дітей є можливості для налагодження дружніх стосунків зі здоровими ровесниками й участі у громадському житті.

Для інших дітей:

– Діти вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей.

– Діти вчаться налагоджувати й підтримувати дружні стосунки з людьми, які відрізняються від них.

– Діти вчаться співробітництву.

– Діти вчаться поводитися нестандартно, бути винахідливими, а також співчувати іншим.

для педагогів та фахівців:

– Вихователі інклюзивних груп краще розуміють індивідуальні особливості вихованців.

– Вихователі оволодівають різноманітними педагогічними методиками, що дає їм змогу ефективно сприяти розвиткові дітей з урахуванням їхньої індивідуальності.

– Спеціалісти (медики, педагоги спеціального профілю, інші фахівці) починають сприймати дітей більш цілісно, а також вчаться дивитися на життєві ситуації очима дітей.

Як потрапити до ЗДО на інклюзивне навчання.

1. Подача заяви + висновок ПМПК.

Висновок ПМПК є підставою для створення інклюзивних або спеціальних груп, надання додаткових корекційних послуг дитині в інклюзивній групі та додаткового фінансування садочка, в якому навчається дитина з особливими потребами.

2. Формування індивідуального навчального плану програми.

Будь яка людина у своєму житті може потребувати підтримки і допомоги. Одним із напрямків діяльності закладу дошкільної освіти № 179 «Дивосвіт» є створення освітнього середовища для соціальної адаптації та гармонійного розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

Шановні батьки, якщо у Вас виникли питання, сумніви щодо розвитку Вашої дитини, або Ви знаєте про особливості розвитку своєї дитини, рекомендується за рік до того, як дитина розпочне навчання у закладі освіти, подати заяву про зарахування її на навчання разом з висновком інклюзивно-ресурсного центру, у якому зазначено про наявність та категорію особливих освітніх потреб дитини.

C:\Users\Оксана\Desktop\Інклюзія сайт\file.png

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *